Vertrouwenspersoon Aart Burgers.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, lichamelijk geweld en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten.

De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen onze sportvereniging. De vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Voor onze vereniging treedt Aart Burgers op als vertrouwenscontactpersoon. Hij is bereikbaar via telefoon: 06-22855117 of per email: aburgers@kpnmail.nl.

Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van het NOC*NSF via telefoon 0900-2025590 (ma-vrij 8:30-17:30 uur) of via email: centrumveiligesport@nocnsf.nl. Voor meer contactmogelijkheden zie https://centrumveiligesport.nl/contact.