Contributie.

CategorieContributie
Jeugdleden t/m 15 jaar16,95 Euro per maand
Seniorleden van 16 jaar en ouder19,95 Euro per maand
Selectie Turnen33,95 Euro per maand

Wij vragen geen inschrijfgeld!

De administratie en inning van contributies zijn tijdrovende zaken. Wij streven ernaar om in het belang van de vereniging en dus ook uw belang de inning van de contributies tijdig en eenvoudig controleerbaar uit te voeren. Wij maken daarom gebruik van een gecombineerde leden- en contributieadministratie die is ondergebracht bij een bank.

Het merendeel van de leden geeft de voorkeur aan betaling per maand. Wij hebben daarom gekozen voor verrekening in maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso (dit is niet hetzelfde als automatische betaling). Hiertoe dient u op het inschrijfformulier uw bank- of gironummer in te vullen en uw handtekening te zetten.

Hoe werkt automatische incasso?

– U geeft de vereniging d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming 1x per maand de contributie van uw bank- of girorekening af te schrijven;
– U heeft het recht om binnen 30 dagen de van uw rekening geïncasseerde contributie bij uw bank of girokantoor terug te vragen;
– Het automatische incasso is aan de ledenadministratie gekoppeld en wordt daarom automatisch gestopt bij beëindiging (dit kan alleen schriftelijk) van het lidmaatschap dit kan 1x per half jaar namelijk per 1 januari en per 1 juli;

Wedstrijdgelden

Leden die aan individuele wedstrijden meedoen betalen zelf de deelname kosten. Meestal is dit 15 tot 20 euro per wedstrijd. De kosten worden door OSV ’95 voorgeschoten aan de wedstrijdorganisatie. Bij de leden die hebben deelgenomen wordt dit samen met de maandelijkse contributie geïncasseerd. U kunt dit terugvinden op de contributie-nota die maandelijks wordt gemaild. Zorg dus dat uw juiste mailadres bekend is bij ons. Krijgt u nooit een nota gemaild dan hebben we niet uw (juiste) mailadres of onze mail komt in uw spam-box. Dan moet u het mailadres instellen als gewenste mail. Gemaild wordt vanaf het adres noreply@digimembers.nl

Uw mailadres kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: info@osv95.nl

Laag inkomen en sport .

Heeft u onvoldoende inkomen om een sport voor uzelf of uw kinderen te betalen? De gemeente biedt verschillende opties aan om het mogelijk te maken dat ook personen met een laag inkomen kunnen sporten. U kunt bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming aanvragen om een sportabonnement vergoed te krijgen.

  • Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen.
    Ben je gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar.
  • Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouding vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar.
  • Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met € 550,- per kalenderjaar.

Het aanvraagformulier vindt u op: https://www.olst-wijhe.nl/reductieregeling

Gratis hulp en sociaal/juridisch advies over financiële tegemoetkomingen is mogelijk in het Holstohus op vrijdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur. Je kan zonder afspraak naar het inloopspreekuur komen. Meer informatie vind u op https://www.financiendebaas.nl/.