Contributie.

CategorieContributie
Jeugdleden t/m 15 jaar16,95 Euro per maand
Seniorleden van 16 jaar en ouder19,95 Euro per maand
Selectie Turnen33,95 Euro per maand

Wij vragen geen inschrijfgeld!

De administratie en inning van contributies zijn tijdrovende zaken. Wij streven ernaar om in het belang van de vereniging en dus ook uw belang de inning van de contributies tijdig en eenvoudig controleerbaar uit te voeren. Wij maken daarom gebruik van een gecombineerde leden- en contributieadministratie die is ondergebracht bij een bank.

Het merendeel van de leden geeft de voorkeur aan betaling per maand. Wij hebben daarom gekozen voor verrekening in maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso (dit is niet hetzelfde als automatische betaling). Hiertoe dient u op het inschrijfformulier uw bank- of gironummer in te vullen en uw handtekening te zetten.

Hoe werkt automatische incasso?

– U geeft de vereniging d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming 1x per maand de contributie van uw bank- of girorekening af te schrijven;
– U heeft het recht om binnen 30 dagen de van uw rekening geïncasseerde contributie bij uw bank of girokantoor terug te vragen;
– Het automatische incasso is aan de ledenadministratie gekoppeld en wordt daarom automatisch gestopt bij beëindiging (dit kan alleen schriftelijk) van het lidmaatschap dit kan 1x per half jaar namelijk per 1 januari en per 1 juli;

Wedstrijdgelden

Leden die aan individuele wedstrijden meedoen betalen zelf de deelname kosten. Meestal is dit 10 euro per wedstrijd, sommige wedstrijden 5 euro. De kosten worden door OSV ’95 voorgeschoten aan de wedstrijdorganisatie. Bij de leden die hebben deelgenomen wordt dit samen met de maandelijkse contributie geïncasseerd. U kunt dit terugvinden op de contributie-nota die maandelijks wordt gemaild. Zorg dus dat uw juiste mailadres bekend is bij ons. Krijgt u nooit een nota gemaild dan hebben we niet uw (juiste) mailadres of onze mail komt in uw spam-box. Dan moet u het mailadres instellen als gewenste mail. Gemaild wordt vanaf het adres noreply@digimembers.nl

Uw mailadres kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@osv95.nl