Algemene Ledenvergadering OSV’95 verplaatst

In verband met de huidige Corona-maatregelen kan de Algemene Ledenvergadering van OSV’95 in het voorjaar van 2020 geen doorgang vinden. De ledenvergadering zal alsnog plaatsvinden op een later moment, wanneer de situatie dit toelaat. Uiteraard zullen we de nieuwe datum bekendmaken zodra deze is vastgesteld.

Bestuur OSV’95