Digitaal inschrijfformulier .

Wilt u zich inschrijven voor meer dan één les? Vul de tweede les dan in in het invulveld onderaan dit formulier.

Ik geef akkoord voor het maandelijks afschrijven van de verschuldigde contributie. De tarieven kunnen worden gevonden op de contributie-pagina. De contributieverplichting loopt tot wederopzegging. Opzegging is tweemaal per jaar mogelijk (per 1 januari en per 1 juli) en geschiedt via een bericht aan ledenadministratie@osv95.nlMeer informatie over de contributie en eventuele wedstrijdgelden.

Deze toestemming geldt voor de volgende doeleinden:

 • Publicatie op de officiële website van OSV’95
 • Gebruik op sociale media-kanalen van OSV’95
 • Opname in drukwerk, zoals brochures en folders
 • Gebruik voor promotionele activiteiten van OSV’95

Deze toestemming is van toepassing op het volgende tijdsbestek:

 • Eenmalig gebruik
 • Onbeperkt gebruik tot schriftelijke intrekking

Ik begrijp dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken door contact op te nemen met info@osv95.nl . Het intrekken van mijn toestemming heeft geen invloed op het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal dat al eerder is gepubliceerd.

1 + 7 = ?

Met het verzenden van dit formulier schrijf ik me als lid in bij OSV’95 tot wederopzegging volgens de geldende opzegtermijn (zie ook Contributie).

** Deze toestemming geldt voor de volgende doeleinden:

 • Publicatie op de officiële website van OSV’95
 • Gebruik op sociale media-kanalen van OSV’95
 • Opname in drukwerk, zoals brochures en folders
 • Gebruik voor promotionele activiteiten van OSV’95

Deze toestemming is van toepassing op het volgende tijdsbestek:

 • Eenmalig gebruik
 • Onbeperkt gebruik tot schriftelijke intrekking

Ik begrijp dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken door contact op te nemen met info@osv95.nl . Het intrekken van mijn toestemming heeft geen invloed op het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal dat al eerder is gepubliceerd.

Heeft u nog vragen over uw inschrijving of de lessen van OSV’95? Neem dan contact op met uw trainer of met OSV’59 via info@osv95.nl.

Wilt u een wijziging in uw inschrijving doorgeven? Stuur dan een mailbericht naar ledenadministratie@osv95.nl.