Digitaal inschrijfformulier .

Wilt u zich inschrijven voor meer dan één les? Vul de tweede les dan in in het invulveld onderaan dit formulier.

Ik geef akkoord voor het maandelijks afschrijven van de verschuldigde contributie. De tarieven kunnen worden gevonden op de contributie-pagina. De contributieverplichting loopt tot wederopzegging. Opzegging is tweemaal per jaar mogelijk (per 1 januari en per 1 juli) en geschiedt via een bericht aan ledenadministratie@osv95.nlMeer informatie over de contributie en eventuele wedstrijdgelden.

1 + 0 = ?

Met het verzenden van dit formulier schrijf ik me als lid in bij OSV’95 tot wederopzegging volgens de geldende opzegtermijn (zie ook Contributie).

Heeft u nog vragen over uw inschrijving of de lessen van OSV’95? Neem dan contact op met uw trainer of met OSV’59 via info@osv95.nl.

Wilt u een wijziging in uw inschrijving doorgeven? Stuur dan een mailbericht naar ledenadministratie@osv95.nl.